ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΤΑΚΗ
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

Τέλου Άγρα 18 Τ.Κ. 26442 Πάτρα
Τηλ.: 2610 45 31 12